Ιδρυτικά Μέλη

Βασίλης Μουζακιώτης

Ιωάννης Χασάπης

Νικόλαος Παρασκευάς

Μιχαήλ Μακεδανόπουλος

Παναγιώτης Ασημομύτης

Πέτρος Μακαρατζής

Κωνσταντίνος Παρούσης

Ιωάννης Μώκος

Κωνσταντίνος Δήμου

Δημήτριος Δραμεσιώτης

Παναγιώτης Μίχας

Γεώργιος Μανδρέκας

Ανδρέας Ζερδεβάς

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

Μιχαήλ Καραταράκης

Άγγελος Λοϊζίδης

Ελένη Μανούσου

Γεώργιος Αγγελόπουλος

Νίκος Αγαδάκος

Χαρίκλεια Βαρούχα

Παρασκευάς Ορφανιώτης

Φώτης Γκαμπλίας

Αθανασίου Ζωής

Βασίλειος Κρίκης

Αναστάσιος Κατσώρης

Εμμανουήλ Ξυλάς

Γεώργιος Αργυρός

Ευστάθιος Παπαδόπουλος

Κάρολος Μαρκουΐζος

Νικόλαος Ευαγγελάτος