ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΓΑΡΙΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Πρόεδρος

ΑΛΕΤΡΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Α’ Αντιπρόεδρος

ΜΑΡΙΟΣ ΚΙΟΥΛΑΦΑΣ

Β’ Αντιπρόεδρος

ΑΥΓΟΥΣΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΗ

Γεν. Γραμματέας

ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ειδικός Γραμματέας

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ

Ταμίας

Πέππας Γεώργιος

Μέλος

ΚΗΠΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μέλος

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Μέλος