ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

Αλετράς Ευστράτιος
Ασημομύτης Παναγιώτης – Καθηγητής Διαιτησίας
Δούκας Μιχαήλ – Αντιπρόεδρος Ο.Δ.Κ.Ε.Καθηγητής Διαιτησίας
Δραμεσιώτης Δημήτριος
Ευαγγελάτος Νικόλαος
Ντάνης Δημήτριος
Παπαδόπουλος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Σιδέρης Νικόλαος
Φάκωνας Γεώργιος
Χασάπης Ιωάννης