ΚΕΔ/ΕΣΚΑΝΑ

Η Κ.Ε.Δ/ Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. είναι μονομελές επιτροπή.

Πρόεδρος: Τσαγκαμίλης Ανδρέας

Τηλέφωνο: 2104825974

Fax: 2104825975