ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γαρίνη Χρυσάνθη

Γ . ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Μαυρέλης   Δημήτριος

 maurelis_d

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τσαλίκης  Νικόλαος

Β   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γερουλάνος   Χαράλαμπος

geroul

 ΤΑΜΙΑΣ

Νικολοπούλου    Γεωργία

ΕΙΔ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δελαγραμμάτικας  Κυριάκος

Μ Ε Λ Η

Αρφαρά     Δήμητρα

 

 

Γαβριήλ   Βασίλειος

Τζίμης  Σταύρος