ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κατόπιν εκλογής στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, από την Γενική Συνέλευση του μέλους Κου Καρακωνσταντόπουλου Παναγιώτη, το Δ.Σ. αποφάσισε την ανασύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γαβριήλ Βασίλειος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καρακωνσταντόπουλος Παναγιώτης
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αλετράς Ευστράτιος
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φραγκιαδάκης Γεώργιος
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τζίμης Σταύρος
ΤΑΜΙΑΣ: Πέππας Δημήτριος
ΜΕΛΗ: Βουράκης Ιωσήφ, Γερουλάνος Χαράλαμπος, Σταγιάνος Γεώργιος